به گزارش خانه فوتبال، ارژنگ امیرفضلی با انتشار این عکس نوشت: به گزارش خبرگزاری مردمی این بازیگر بی دلیل در طی روزهای اخیر با شنیدن اخبار تعطیلی برخی مراکز و مجامع و آزادی رقص در اماکن عمومی و با شنیدن اخبار آزادی تولید و پخش الکل تصور کرد که جامعه دچار تغییر ایدئولوژی گشته وپس از جوگیر شدن کشف حجاب کرد.! به گفته برخی از شاهدان عینی کمی هم رقص عربی پس از این حرکت خود داشته است.!

 

ارژنگ+امیرفضلی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: