این ادمخوار و قاتل مخوف توسط پلیس آلمان دستگیر شد.

محاکمه یک پلیس آلمانی متهم به قتل و آدمخواری روز جمعه در شهر“درسدن” آلمان آغاز شد. متهم و مقتول از طریق یک سایت اینترنتی با محتوای رابطه جنسی توام با شکنجه، با یکدیگر آشنا شده بودند و به گفته متهم ، وی به خواست مقتول او را کشته است.

پورنوگرافی

گفته می شود متهم قربانی را کشته و با هدف لذت جنسی اعضای بدن وی را قطعه قطعه کرده و از کار خود، فیلمبرداری کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید دادگاه برای این قاتل بی رحم چه حکمی را در نظر می گیرد.

رابطه جنسی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: