به گزارش خانه فوتبال، زن جوانی را که پسران نوجوان را در انترنت اغفال کرده و به بهانه های مختلف به خانه اش می برد و از آنها سوء‌استفاده جنسی می کرد، به حکم محکمه باید تحت تداوی قرار گیرد.

جنسی

قاضی محکمه با توجه به اعترافات این زن و گفته های نوجوانانی که مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته اند تشخیص داد که این زن یک معتاد جنسی است و باید تداوی شود.

جنسی

این زن که اماندا ماری نام دارد پس از شکایت خانواده‌های چند نوجوان ازسوی مأموران پولیس ایالتی پنسیلوانیا بازداشت شده بود. به گفته پولیس، اماندا ماری همواره در کمین نوجوانان بوده و از آنها سوء‌استفاده جنسی کرده است.

جنسی

قاضی محاکمه این زن را منوط به برگزاری جلسات مشاوره و اعلام نظر داکتران کرده است.

جنسی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: