چه کسی شانه های اکبر عبدی را می‌بوسید و ماساژ می‌داد؟

دانلود ویدیو

روایت اکبر عبدی از احترام فوق العاده علی حاتمی به بازیگرانش را تماشا کنید.