بانک مرکزی جزئیات جدیدی از نحوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را اعلام کرد.در این جزئیات گروه مشمول،روش های دریافت،رقم…

بیشتر