جاماندگان سهام عدالت | ثبت نام جاماندگان سهام عدالت | سود سهام عدالت

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: مجلس سال گذشته…

بیشتر