فیلم گل استقلال خوزستان به پرسپولیس

دانلود ویدیو

گل اول استقلال خوزستان به پرسپولیس توسط آقایی‌پور در دقیقه 6