پایگاه خبری خانه فوتبال:

جزئیات آتش سوزی حرم امام رضا(ع)

گزارش ها حاکی از آن است که دود غلیظی در اطراف حرم امام رضا(ع) انتشار یافته است که احتمال وقوع آتش سوزی وجود دارد. آتش نشانی نیز در محل وقوع آتش سوزی حضور دارد.

آتش‌سوزی حرم امام رضا ناشی از یک هتل آپارتمان در خیابان امام رضا (ع) مشهد

بر اثر وقوع آتش سوزی در یک هتل آپارتمان در خیابان امام رضا (ع)، دود غلیظی در اطراف حرم امام رضا (ع) انتشار یافته است. آتش نشانی نیز در محل وقوع آتش سوزی حضور دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: