پایگاه خبری خانه فوتبال:

صالحی، رئیس کمیته استیناف گفت: کسر امتیاز به عنوان یکی از عناوین تنبیهات است ولی جایی کاربرد دارد که متخلف را نمی توانید، متنبه کنید.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، علیرضا صالحی در نشست خبری امروز فدراسیون فوتبال در مورد حکم کمیته استیناف مبنی بر بازگشت امتیازات سپاهان و پرسپولیس، اظهار داشت: 2 دستورالعمل توسط سازمان لیگ به تصویب رسیده بود. یکی دستورالعمل ناظر بر قراردادها که بیانگر این بود؛ باید اصولی هنگام تنظیم قراردادها رعایت شود.

وی افزود: یکی هم درمورد رعایت سقف بودجه بود که به تصویب رسیده و میزانش را مشخص کرده بود. کارگروهی هم تشکیل شده که بر حسن اجرای این دستورالعمل‌ها نظارت می‌کند. گزارشی از سوی کارگروه به کمیته انضباطی ارسال می‌شود. بررسی و نهایتا حکمی را صادر می‌کنند که 3 بخش دارد. چه برای سپاهان چه برای پرسپولیس، یک بخش ناظر است که کسر امتیاز شود. یک بخش مربوط به پرداخت جریمه نقدی و بخش آخر اصلاح قراردادها مطابق با دستور العمل ناظر بر تنظیم قراردادهاست.

صالحی تصریح کرد: ما 2 دستورالعمل داریم. آنچه مورد بررسی و گزارش واقع شده، دستورالعمل ناظر بر قراردادهاست نه رعایت سقف بودجه، به هرحال بررسی انجام شد و مورد شکایت قرار گرفت. اعتراض شد و به کمیته استیناف آمد. با احترام به نظر قضایی همکاران در کمیته انضباطی، ما قائل بر این بودیم که با توجه به مقررات انضباطی، با اعتقاد بر اینکه یکپارچگی را در فوتبال حفظ کنیم و اصل بر این است که نتایج در زمین بازی رقم می‌خورد، کسر امتیاز را نقض کردیم. در واقع میزان محکومیت ها را تقلیل دادیم. 2 محکومیت دیگر که شامل جریمه نقدی و اصلاح قراردادها می‌شد را عینا تایید کردیم.

* از سپاهان امتیازات مسابقات را کسر کرده بودند

وی تصریح کرد: باشگاه سپاهان امتیازی را از کمیته استیناف یا فدراسیون دریافت نکرده است. از مسابقات کسب کرده بود ولی به خاطر حکمی که صادر شده بود این را از سپاهان گرفته بودند که به اصطلاح کسر می‌گویند. اگر این پرونده تشکیل نمی‌شد فاصله امتیازی به هرچند امتیازی که بود، وجود داشت. با اعتقاد بر اینکه باید در مُر قوانین، دستورالعمل و در آیین نامه انضباطی برای عدم رعایت مقررات آن دستورالعمل، کسر امتیازی شامل می‌شد، این را از حکم برداشتیم.

رئیس کمیته استیناف گفت: 4 امتیازی که قبلا کسب کرده بودند و در نتایج مسابقاتشان لحاظ شده بود را برگرداندیم و به روال قبل رسید. اجرای این حکم هم به عهده کمیته بدوی یعنی انضباطی است. قطعا پرونده بعد از روال اداری به این کمیته ارسال و اقدامات اجرایی به عمل خواهد آمد.

*اصلاح قرارداد 2 بازیکن سپاهان و یک بازیکن پرسپولیس

صالحی درپاسخ به این سوال که آیا قرارداد 6 بازیکن سپاهان اصلاح شده و آن‌ها می‌توانند فردا مقابل گل گهر بازی کنند، اظهار داشت: قسمت آخر حکم کمیته انضباطی که ناظر بر این است قرارداد 6 بازیکن شامل 2 قرارداد ارزی اصلاح شود، در کمیته استیناف عینا تایید شده است. قسمتی از این قراردادها اصلاح شده است. درواقع  این اصلاحات باید قطعا در قرارداد بازیکن پرسپولیس و 2 بازیکن سپاهان (پیام نیازمند و رضا شکاری) در بخش ارزی انجام می‌شد. ما دستورالعمل لازم الاجرایی داریم که می‌گوید باشگاه‌ها اگر می‌خواهند قراردادی را تنظیم کنند باید این موارد رعایت شود. اگر رعایت نکردید چه اتفاقی می‌افتد، همان عدم ضمانت اجرایی است که شما می‌گویید. 

وی افزود: این عدم ضمانت اجرایی دلیل بر این نمی شود اگر کسی تخلفی کرد بگوییم مجازات و تنبیه نشود. در ماده 117 مقررات انضباطی می‌گوید اگر تخلفی انجام شد و تعیین مجازاتی نبود، رکن قضایی با توجه به شرایط می‌تواند یکی از تنبیهات مندرج در مقررات را اعمال کند. این مستند حکم کمیته انضباطی است. من صلاحیت این را ندارم که بگویم می‌توانند بازی کنند یا نه، چون ماده 112 مقررات انضباطی می‌گوید اجرای حکم و نظارت بر اجرای آن کمیته‌ای است که بدوا این را صادر کرده است. یعنی کمیته انضباطی تصمیم می‌گیرد نحوه و زمان اجرای حکم چگونه باشد. اینکه برای اصلاح زمانی می‌خواهند را واقعا نمی‌دانیم و حق دخالت هم نداریم.

ما کسر امتیاز به عنوان ضمانت اجرا یا برای تنبیه چنین تخلفاتی نداریم

صالحی تصریح کرد: بحثی که خیلی شائبه برانگیز شده؛ چرا کمیته استیناف کسر امتیاز را برداشت و به اصلاح و جریمه نقدی بسنده کرد؟ ما کسر امتیاز به عنوان ضمانت اجرا یا برای تنبیه چنین تخلفاتی نداریم. به ماده 117 بر می‌گردد ولی باید یک اصل را در فوتبال رعایت کنیم؛ امتیازات و نتایج در زمین بازی رقم می خورد. این یک موضوع جا افتاده و بین المللی است.

*ماجرای گل گهر در فصل گذشته استفاده از «بازیکن غیرمجاز» بود

رئیس کمیته استیناف در پاسخ به این سوال که سال گذشته چنین اتفاقی افتاد و امتیازات گل گهر برنگشت، عنوان کرد: آن موضوع متفاوت است. آن بازیکن، غیر مجاز بود. اینجا بحث عدم رعایت دستورالعمل برای تنظیم قراردادهاست. 2 موضوع جدا هستند و ارتباطی با هم ندارند. ماده 61 می‌گوید بازیکن غیر مجاز باشد بازی 3 بر صفر می‌شود. آنجا کسر امتیاز اعلام نمی‌کند. می‌گوید 3 بر صفر که با کسر امتیاز فرق می‌کند. کجای حکم کمیته انضباطی نوشته 3 بر صفر؟ می‌گوید 4 امتیاز یا برای پرسپولیس می‌گوید یک امتیاز که متفاوت است.

*کسر امتیاز توسط کمیته انضباطی نظر قضایی است

وی درمورد اینکه رای کمیته انضباطی را نقض قوانین می‌داند یا تصمیمات کارگروه نقل و انتقالات، اظهار داشت: در آن دستورالعمل و تصمیمات کارگروه، به هیچ وجه گفته نشده اگر تخلفی نسبت به عدم رعایت این مقرره انجام شد، چه مجازاتی تعیین شود. صحبت همین است. اینکه کمیته انضباطی تصمیم گرفته و کسر امتیاز شده، نظر قضایی است. یک اصل کلی وجود دارد از باب اینکه امتیازات در زمین بازی مشخص شود و نتایج رقم می خورد را بررسی کردیم.

*کسر امتیاز جایی کاربرد دارد که متخلف را نمی‌توانید متنبه کنید

صالحی گفت: 3 بر صفر اعلام کردن به عنوان بازندگی را در مقررات‌مان داریم. کسر امتیاز هم به عنوان یکی از عناوین تنبیهات هست. ولی جایی کاربرد دارد که متخلف را نمی‌توانید متنبه کنید. چندین بار مرتکب می‌شود. باید دورنمایی از اینکه اگر این حکم را صادر می‌کنیم چه بدعتی می‌توانیم در فوتبال بگذاریم. رفته رفته به آخر لیگ که می‌رسیم پرونده‌هایی مثل بازیکن غیرمجاز مطرح می‌شود. الان نداریم. بعد از فروردین و به آخر فصل که می رسیم در لیگ یک، 2 و 3، شروع می‌کنند به معرفی بازیکنان غیر مجاز، همین بازیکنان در طول فصل بازی می‌کردند ولی چون امتیازات را جابه‌جا می‌کند پرونده‌ها مطرح و زیاد می‌شوند. اگر کسر امتیاز را اعلام کنیم، در انتهای لیگ چه اتفاقی می‌افتد؟

*برای جلوگیری از تالی فساد باید رعایت همه مصالح را کرد

رئیس کمیته استیناف تصریح کرد: عده‌ای به دنبال این می‌گردند که قراردادها را پیدا کنند، بگویند چرا این نقطه اش گذاشته نشده و این خلاف دستورالعمل است. بعد این را به باشگاه می‌دهند و باشگاه شکایت می‌کند. یک امتیاز کسر کنید، کسر نمی‌کنم چرا نکردی چون قبلا این کار را کرده‌ای! این خودش تالی فساد ایجاد می‌کند. ما رعایت همه مصالح را باید در نظر بگیریم. خود ماده 117 در مقررات انضباطی همین را می‌گوید؛ شرایط را بسنج و بعد تصمیم بگیر.

*تاج در بازگشت امتیاز سپاهان و پرسپولیس نقش داشت؟

صالحی در مورد اینکه گفته می‌شود مهدی تاج در صدور این رای نقش داشته، عنوان کرد: نقش تاج در صدور رای، همیشه هر حکمی صادر کردیم این شائبه‌های ذهنی ایجاد شده که حتما پشت قضیه صحبتی هست. اگر این صحبت قرار بود باشد از اول باید انجام می‌شد. چرا حکم به نحو دیگری صادر شد که حالا بخواهد به نحو دیگری باشد؟

وی افزود: پس نمی‌توانیم این را بپذیریم. کما اینکه درطول سال‌ها وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید احکام متفاوت و متعددی از کمیته استتیناف صادر شده که احکام کمیته انضباطی یا اخلاق را تایید، نقض یا اصلاح کرده است. حتی در دادگستری هم، در دادگاه بدوی تصمیمی می‌گیرند، دردادگاه تجدید نظر این حق برای آن ذیحقی که بخواهد اعتراض کند، وجود دارد. امکان دارد اصلاح، نقض یا تایید شود. پس این ساختار وجود دارد و خواهد بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: