قنبرزاده: کسر امتیاز از تیم‌ها وظیفه کمیته قضایی است

دانلود ویدیو

نشست خبری فدراسیون در خصوص حاشیه‌های به وجود آمده پس از صدور حکم استیناف با حضور علیرضا صالحی، منصور قنبرزاده و جمشید نور شرق