فیلم گل اول استقلال به پیکان توسط سهرابیان

دانلود ویدیو

استقلال توسط آرمین سهرابیان مقابل پیکان به گل رسید.