گل شمس آذر به سپاهان توسط رحمان جعفری

دانلود ویدیو

گل اول شمس‌آذر توسط رحمان جعفری در دقیقه 6