فیلم گل پرسپولیس به مس توسط زاهدی

دانلود ویدیو

تیم فوتبال پرسپولیس توسط شهاب زاهدی به گل اول مقابل مس رفسنجان رسید.