فیلم گل مس به پرسپولیس توسط پریرا

دانلود ویدیو

لوسیانو پریرا از روی نقطه پنالتی گل اول مس رفسنجان مقابل پرسپولیس را به ثمر رساند.