تارتار:مدیریت ملوان پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد

دانلود ویدیو

مهدی تارتار گفت: پرسپولیسی ها تلفنی با مدیریت ملوان صحبت کردند اما این پیشنهاد را قبول نکردند؛ امیدوارم سرمربی بعدی برانکو باشد.