پایگاه خبری خانه فوتبال:

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص یک پرونده صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به شکایت باشگاه ذوب آهن اصفهان از محمدرضا سلیمانی اصل، بازیکن تیم ملوان بندرانزلی، کمیته وضعیت بازیکنان با استناد به مقررات حاکم بر موضوع و مستندات  محمدرضا سلیمانی اصل را به مدت 4 ماه از شرکت در بازی‌های رسمی (اعم از باشگاهی و ملی) محروم کرد.

همچنین سلیمانی اصل به پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال به عنوان غرامت و مبلغ یک میلیارد و 907 میلیون و 500 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه ذوب آهن محکوم شد.

رای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: