(ویدئو) بازگشت معین خواننده به ایران | کنسرت معین در تهران؟

دانلود ویدیو

واکنش وزیر ارشاد به سوالی درباره بازگشت معین به ایران اسماعیلی وزیر ارشاد گفت: معین (خواننده) می‌تواند به ایران برگردد و برای دریافت مجوز هم مانند سایر خوانندگان روال قانونی را طی خواهد کرد.