سفیر ایران در کرواسی مامور مذاکره با برانکو شد

دانلود ویدیو

عضو هیئت مدیره پرسپولیس: قرار شد سفیر ایران در کرواسی برای آوردن برانکو به پرسولیس رایزنی کند!