(ویدئو) حمله تند روشن به مدیرعامل استقلال

دانلود ویدیو

روشن: خطیر اندازه باشگاه استقلال نیست