پایگاه خبری خانه فوتبال:

واریز عیدی با حقوق کارمندان اعلام شد.حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد.به حقوق کارمندان هر ساله مبلغی بعنوان عیدی اضافه می شود.حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان با سقف عیدی در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

رقم نهایی واریزی عیدی در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام شد

سقف عیدی کارمندان در حقوق کارمندان چگونه محاسبه می شود

بر اساس ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز عیدی پایان سال کارمندان، بازنشستگان و موظفین، معادل 5،000 امتیاز تعیین شده است و با اعمال ضریب حقوق، میزان رقم ریالی آن بدست می‌آید.
گفتنی است با توجه به ضریب حقوقی سال جاری (4،024)، مبلغ رقم عیدی پایان سال حداقل 2،012،000 تومان خواهد بود. لازم به ذکر است دولت در دو سال اخیر و برای جبران بخشی از این عقب ماندگی، عیدی کارکنان دولت را بر اساس قاعده جدید (مبالغ بالاتر برای کارکنان مشمول عائله‌مندی و اولاد) محاسبه و پرداخت نموده است.

حقوق کارمندان

عیدی کارکنان دولت در سال گذشته، 1 میلیون 800 هزار تومان

در سال گذشته عیدی کارکنان دولت حدود 1 میلیون 800 هزار تومان واریز شد. به بیانی دیگر انتظار می رود دولت اگر قصد جبران تورم 40 درصدی یکسال گذشته را دارد، حداقل باید کف عیدی را نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش دهد. 
در واقع اگر مبلغ عیدی پرداختی به کارکنان دولت، عدد کمتری از 2 میلیون 500 هزار تومان باشد می توان می گفت مشابه دو سال گذشته همچنان رقم عیدی کارکنان دولت، از نرخ تورم کمتر بوده و نتوانسته قدرت خرید از دست رفته کارمندان را جبران کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: