(ویدئو) گل سریع و استثنایی سردار آزمون به قطر

دانلود ویدیو

گل اول ایران مقابل قطر با ضربه دیدنی سردار آزمون سردار آزمون با ضربه‌ای دیدنی در دقیقه 4 دروازه قطر را باز کرد.