گل قطر مقابل ایران توسط جاسم جابر

دانلود ویدیو

ضربه جاسم جابر با برخورد به سعید عزت اللهی گل اول قطر مقابل ایران را به ثمر رساند.