گل دوم قطر به ایران توسط اکرم عفیف

دانلود ویدیو

اکرم عفیف با ضربه‌ای دیدنی گل دوم قطر مقابل ایران را به ثمر رساند.