پایگاه خبری خانه فوتبال:

افزایش سن بازنشستگی بمب خبری چند وقت اخیر بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «خ» ماده ۲۹ سنوات کار و سن بازنشستگی موافقت کردند.با تصویب این قانون سن بازنشستگی به صورت پلکانی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت افزایش پیدا می‌کند.

شرایط سن بازنشستگی در تامین اجتماعی چیست؟

سازمان تامین اجتماعی سن بازنشستگی خاصی را برای مردان و زنان تعیین کرده است. تا سال 1401 حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، 55 سال و برای مردان، 60 سال بود؛ اما این سن بازنشستگی، می تواند در شرایط خاصی تغییر کند. خبرهای جدیدی درباره افزایش سن بازنشستگی به گوش می رسد که جزئیات آن را با هم در سایت دیجی سرگرمی می خوانیم.

«افزایش سن بازنشستگی» از فروردین

معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح جزئیات اجرای افزایش سن بازنشستگی، در خصوص زمان اجرای آن، اعلام کرد اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.
محمد محمدی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با افزایش سن بازنشستگی ، اظهار کرد: طبق قانون، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود، اما برای بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه، برای بیمه‌پردازان با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، برای بیمه‌پردازان با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و برای بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان پنج سال اضافه می‌شود.
وی افزود: اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می‌تواند با رعایت قانون بازنشست شود؛ به طوریکه نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود. به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی می‌کند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود.
معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: فرمول مستمری او به این صورت خواهد بود که از نظر محاسبه‌ای، «سنوات سوابق» بر «سنوات الزامی اشتغال» تقسیم و بالطبع مبلغی از حقوق فرد کسر خواهد شد اما این قانون امتیازاتی دارد مانند اینکه قانون‌گذار به مخرج کسر دست نزده است و به عبارتی اگر فردی بیشتر کار کند، صورت کسر در جای خود محفوظ است و بالطبع به نسبت بیشتری مستمری دریافت می‌کند. از سوی دیگر این اختیار داده شده تا هرکس براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.
محمدی مزیت دیگر این قانون را نیز اینگونه مطرح کرد که باتوجه به اینکه در برخی دستگاه‌ها و نهادها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت می‌رسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد می‌تواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.
وی در ادامه درخصوص وضعیت دقیق این قانون نیز بیان کرد: قانون برنامه توسعه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد، البته اجرای ماده ۲۹ و شرایط بازنشستگی منوط به آئین‌نامه بوده، اما عملیاتی شدن از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
به نظر می‌رسد مقدمات اجرای افزایش سن بازنشستگی فراهم شده و از اول فروردین 1403 اجرایی خواهد شد.

احتمالِ ابلاغِ افزایش سن بازنشستگی از فروردین ماه وجود دارد.

به گفته‌ی معاون امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی منوط به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن است.
اما به نظر می‌رسد مقدمات اجرای افزایش سن بازنشستگی فراهم شده و از اول فروردین اجرایی خواهد شد.
طبق قانون، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. ضمناً این اختیار داده شده تا هرکس براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.
این در حالیست که براساس پیش‌بینی کارشناسان، بخش قابل توجهی از کارگران شاغل درخواست بازنشستگی پیش از موعد مقرر خواهند داد؛ با افزایش سن بازنشستگی، ریزش بیمه‌ای گسترده اتفاق می‌افتد چراکه پنج سال کار بیشتر، دورنمای جذابی ندارد.

قانون افزایش سن بازنشستگی از چه زمانی اجرایی می‌شود؟

سن بازنشستگی

در آستانه تحولات جدید در قوانین بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی به زودی از اول فروردین ۱۴۰۳ اجرا می‌شود. این تغییر قانونی که با هدف ارتقای سیستم بازنشستگی و تامین اجتماعی به تصویب رسیده، نقاط عطف و تغییرات مهمی را در پی خواهد داشت.

جزئیات اجرایی افزایش سن بازنشستگی و تاثیرات آن بر بیمه‌پردازان

محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به جزئیات و زمان‌بندی اجرای این قانون، نکات مهمی را مطرح کرد:

تغییرات در سنوات اشتغال:

بیمه‌پردازان با ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت: هیچ اضافه‌ای به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

بیمه‌پردازان با ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت: به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.
بیمه‌پردازان با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت: به ازای هر سال سه ماه اضافه.
بیمه‌پردازان با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه خدمت: به ازای هر سال چهار ماه اضافه.
بیمه‌پردازان با تا ۱۵ سال سابقه خدمت: پنج سال به سنوات اشتغال اضافه می‌شود.

شرایط خاص سن بازنشستگی:

بازنشستگی می‌تواند براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» انجام شود، که به افراد امکان می‌دهد در صورت داشتن شرایط مورد نیاز، زودتر بازنشسته شوند.

امکان ادامه اشتغال و مزایای قانون جدید سن بازنشستگی

این تغییر قانونی علاوه بر تنظیم سنوات بازنشستگی، امکانات و مزایای جدیدی را فراهم می‌آورد:

افرادی که به ۳۰ سال سابقه خدمت می‌رسند، می‌توانند با اجازه دستگاه مربوطه به کار خود ادامه دهند، که امکان تداوم فعالیت حرفه‌ای را فراهم می‌آورد.

قانون امتیازات خاصی را برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز کار کنند در نظر گرفته است، به طوری که میزان مستمری دریافتی بر اساس نسبت بیشتر کار به سنوات الزامی تعیین می‌شود.

این اقدامات با هدف بهبود شرایط بازنشستگی و افزایش انعطاف‌پذیری برای کارگران و کارمندان اجرایی می‌شود، تا ضمن افزایش رضایت نیروی کار، به ثبات مالی سیستم تامین اجتماعی نیز کمک کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: