درویش:اوسمار نتواند برای فصل بعد سرمربی بزرگ می آوریم

دانلود ویدیو

توضیحات درویش در خصوص اظهارات دایی درباره اوسمار آیا اوسمار توانایی کنترل رختکن باشگاه پرسپولیس را دارد