(ویدئو) شعار نویسی و اتهام خیانت به خطیر بر روی دیوار باشگاه استقلال

دانلود ویدیو

شعار اخراج خطیر روی دیوار استقلال تجمع هواداران استقلال و اعتراضشان به وضعیت مدیریت منجر به شعار نویسی علیه خطیر روی دیوار باشگاه شد.