(ویدئو) گل دیدنی شهاب زاهدی به کاشیما

دانلود ویدیو

دومین برد فصل آویسپا فوکوکا، با ناکام گذاشتن کاشیما