پایگاه خبری خانه فوتبال:

کارشناس داوری در خصوص ادعای باشگاه استقلال به مردود شدن گل سالمش برابر مس رفسنجان واکنش نشان داد.
حسین عسگری در مورد ادعای باشگاه استقلال و فیلمی که توسط یک تماشاگر به دست این باشگاه رسیده و آنها مدعی هستند توپ گل شده است گفت: توپ گل نمی‌شود چون قانون می‌گوید باید تمام توپ از خط دروازه عبور کرده باشد. 

وی ادامه داد: خط دروازه عرضی ۱۰ سانتی‌متری دارد. باید از آخر خط به طرف داخل دروازه، تمام قطر ۲۲ سانتی‌متری توپ عبور کرده باشد. فریم به فریم فیلم منتشر شده از کنار خط دروازه را دیدم و زمانی که بازیکن مس رفسنجان توپ را می‌زند، هنوز تمام توپ وارد دروازه نشده است. حداقل ۵ تا ۶ سانت از قطر توپ روی خط دروازه است و با خط تماس دارد. حتی اگر یک سانت از قطر توپ روی خط دروازه باشد، گل محسوب نمی‌شود. وقتی تمام قطر توپ از خط دروازه جدا شود گل به ثمر رسیده که در شوتی که بازیکن استقلال زد و مدافع مس رفسنجان توپ را درآورد، گلی به ثمر نرسیده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: