پایگاه خبری خانه فوتبال:

در شهرهای مختلف می توان پراید 111 مدل 99 را با قیمتی بین 112 تا 123 میلیون تومان و مدل 98 این خودرو را با قیمتی بین 120 تا 125.5 میلیون تومان خریداری کرد.

قیمت پراید امروز

به گزارش سایت خبر روز، پراید 131 مدل 99 با حداقل قیمت 106 میلیون تومان در تهران و با حداکثر نرخ 112 میلیون در اسدآباد به فروش می رسد.

پراید 131 مدل 98 نیز قیمتی بین 107 تا 108 میلیون تومان دارد.

قیمت پراید

پراید وانت 151 مدل 1400 هم با قیمت 117 تا 122 میلیون تومان در شهرهای مختلف آگهی شده است.

پراید وانت 151 مدل 99 نیز قیمتی بین 117 تا 121 میلیون تومان دارد.

قیمت پراید در شهرهای مختلف

پراید 111 مدل 99/ کرمانشاه/ 112 میلیون

پراید 111 مدل 99/ بابل/ 121 میلیون

پراید 111 مدل 99/آق قلا/ 120 میلیون

پراید 111 مدل 99/ ملایر/ 123 میلیون

پراید 111 مدل 98/ ارومیه/ 120 میلیون

پراید 111 مدل 98/ آستارا/ 125.5 میلیون

پراید 131 مدل 99/ قائم شهر/ 107 میلیون

پراید 131 مدل 99/ اسدآباد/ 112 میلیون

پراید 131 مدل 99/ بابل/ 110 میلیون

پراید 131 مدل 99/ تهران/ 106 میلیون

پراید 131 مدل 98/ شهریار/ 107 میلیون

پراید 131 مدل 98/ ابهر/ 108 میلیون

پراید 151 مدل 1400/ تهران/ 117 میلیون

پراید 151 مدل 1400/ رشت/ 119 میلیون

پراید 151 مدل 1400/ شهر قدس/ 122 میلیون

پراید 151 مدل 99/ زرین دشت/ 121 میلیون

پراید 151 مدل 99/ قائم شهر/ 119.5 میلیون

پراید 151 مدل 99/ رشت/ 117 میلیون

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: