پایگاه خبری خانه فوتبال:

به گزارش سایت فردا، این روزها سارا و نیکا با سوالاتی از سوی کاربران دنبال کننده خود در فضای مجازی مواجه می شوند که آیا بینی خود را عمل کرده اند و این دو خواهر در پاسخ عمل جراحی زیبایی را انکار می کنند. 

سارا و نیکا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: