پایگاه خبری خانه فوتبال:

به گزارش سایت فردا، وریا غفوری عکس زیر را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و شعری ازخیام نوشت:

وریا غفوری

اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من،

وین حرفِ معمّا نه تو خوانی و نه من؛

هست از پس پرده گفت‌وگوی من و تو،

چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من.

بچه های وریا غفوری

وریا غفوری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: