پایگاه خبری خانه فوتبال:

گیتی معینی در ۲۹ دی ۱۳۲۳ در کرمانشاه متولد شد شد.گیتی معین در سال ۱۳۴۸ وقتی ۲۳ ساله بود به استخدام نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی درآمد اما گیتی معین  زیاد طول نکشید که از ارتش جدا شد.گیتی معین با شروع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و ۵۸ کم‌کم بعنوان نویسنده وارد کارهای تصویری هم شد.گیتی معین  تاکنون در سریال‌های متعددی که عموماً قالب طنز دارند.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: