پایگاه خبری خانه فوتبال:

وام مسکن به خریدن خانه بهتر کمک می کند.سود وام مسکن جدیدا زیاد شده.مردم برای دریافت وام مسکن باید 1سال صبر کنند.اگر برای دریافت وام مسکن عجله دارید باید از اوراق استفاده کنید.

بند۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه در شرایطی جریمه ۱۸ درصدی شدن نرخ سود واحدهای مسکن مهر تحویل گرفته نشده را تعیین کرده است که بیش از ۱۰ هزار مسکن مهرِ فروش اقساطی شده، هنوز قابلیت سکونت ندارند.

متقاضیان واحدهای مسکن مهر در طول ۸ سال گذشته دشواری‌های بسیاری را تحمل کردند و مصوبات بسیاری در کنار بی‌توجهی دولت گذشته نسبت به تکمیل این پروژه عظیم، زمینه ایجاد فشار بر مردم را مهیا کرد.

تبدیل تسهیلات دریافتی به تسهیلات‌ فروش اقساطی

به تازگی نیز تصمیماتی برای تسهیلات پروژه مسکن مهر اتخاذ شده است که زمینه نگرانی گسترده متقاضیان را فراهم کرده است بدین ترتیب که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه پیشنهاد بندی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جانمایی کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: