پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

 

کلید موفقیت در دادگاه چیست؟ از دیدگاه بهترین وکیل دادگستری تقریبا تمام وکلای موفق از یک سری راهبرد برای موفقیت در دادگاه استفاده می کنند:

  • آنها پرونده را بهتر از طرف مقابل خود درک می کنند .
  • دادگاه را کنترل می کنند.
  • آنها به خود اعتماد به نفس داده و به سیستم دادگستری و عدالت احترام می گذارند.
  • آنها با قاضی و هیئت منصفه ارتباط برقرار می کنند و دانش، اعتماد به نفس و صداقت خود را نشان می دهند .

خصوصیات وکیل دادگستری

همه وکلائی که به دادگاه می روند، معتقدند که تمام تکالیف خود را انجام داده اند، مدارک لازم را گرفته اند، شواهد را به نمایش می گذارند، یادداشت های مفصلی از استدلال ها تهیه می کنند و سوالات را برای شاهدان تهیه می کنند. اما وکیلی که واقعاً آمادگی دارد ، چیز بیشتری انجام داده است – وکیل در تهران بنابر جریان دادرسی به پرسش های زیر برای خود پاسخ می دهد:

چه کسی شاهد کلیدی خواهد بود؟ در چه صورت آنها شهادت خواهند داد؟ یک وکیل باید چه نکاتی را رعایت کند تا هر شهادتی را به انجام برساند؟ می خواهم با شاهد مخالفم چه کنم؟ آیا می توانم قبل از جلسه با شاهد ملاقات کنم یا اینکه لزومی نخواهد داشت و شاهد مورد نظر تنها مطالبی را که خود نیز اکنون می دانم به من خواهد گفت؟

دانستن تمام شواهد احتمالی که ممکن است ارائه شود و برنامه ریزی برای پاسخ دادن به آنها ، وکیل را قادر به واکنش سریع و محکم می کند. این مسئله همچنین به بهترین وکیل دادگستری اجازه می دهد تا یادداشت هایی مفصل و فهرستی از سوالات را کنار بگذارد و در زمان دادگاه بر لحظات و مسائل جاری تمرکز کند. این مسئله به ویژه در مواردی که رویدادی غیر قابل پیش بینی رخ می دهد ( علی رغم تمام آماده سازی و برنامه ریزی)، بسیار مهم است.

یکی دیگر از جنبه های حیاتی شناخت پرونده ( و طرف مقابل ) و نیز درک بهتر از حریف ، مرحله ای است که وکیل به قاضی پاسخ می دهد. تقریبا در هر مورد ، زمان هایی وجود خواهد داشت که دادگاه ها به وکلا اجازه خواهند داد تا به سوالات مطرح شده توسط قاضی پاسخ بدهند . اگر شما وکیلی هستید که بهتر آماده شده اید ، قاضی بیشتر از طرف مقابل به این پاسخ ها احترام می گذارد و نظر شما را در مورد پرونده قبول می کند.

در طول روند آماده سازی ، وکلا اعتماد به نفس لازم را به دست می آورند و لحظه ای اوضاع را به دست آورده و دادگاه را به خود اختصاص می دهند.

انتخاب وکیل دادگستری

وکلای محاکمه برای کسب اعتماد و اطمینان قاضی و هیئت منصفه رقابت می کنند. بهترین وکیل خانواده با نشان دادن دانش حقوقی و قانونی فرصتی فراهم می کند تا جریان دادرسی را هدایت کند ، این مسئله بسیار شبیه به کارگردانی یک فیلم است که کارگردان تصمیم می گیرد در چه زمانی و در کجا به چه صحنه ای از فیلم برسیم.

نگرش مثبت و همیشه با احترام به قاضی، کارمندان دادگاه و هیئت منصفه اهمیتی حیاتی دارند. هیئت منصفه مستلزم احترام به قاضی و نظام دادگاه هستند و هر نشانه ای از عدم احترام به شاهد ، وکیل یا دادگاه، حتی اگر فقط در حالت تن صدا و یا صورت باشد نظر افراد را نسبت به بهترین وکیل دادگستری تغییر دهد . زمانی وجود دارد که یک وکیل با قاضی مخالف باشد یا حتی ممکن است عدالت قاضی را مورد سوال قرار دهد ، اما این افکار را بهتر است از قاضی پنهان نگاه داشت . اگر اعضای هیئت منصفه متوجه بی احترامی وکیل شوند ، سخت و غیربخشنده خواهند شد .

علاوه بر این، آمادگی محاکمه همیشه باید با یک بررسی جامع از قانون مربوط باشد ، حتی در مواردی که به اعتقاد شما با اصول قانونی به خوبی اشنا هستید . خواندن نکات پرونده به منظور و تجزیه و تحلیل الگوی واقعیت همراه با تأکیداتی که دادگاه بر روی حقایق خاص قرار داده است ، کمک می کند تا برنامه ریزی وکیل پایه یک دادگستری برای محاکمه سازماندهی شود و این احتمال را افزایش می دهد که تمام عناصری که برای اثبات حقایقی که به نفع موکل است ضبط و بازبینی شود .

به طور خلاصه ، اهمیت تمام این جنبه های آماده سازی ثابت شده است. وکلای موفق، این اصول را می دانند و درک می کنند .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: