پایگاه خبری خانه فوتبال:

شنیده‌ها حاکی است دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده در نظر دارد مبلغ یارانه‌ معیشتی در سال آینده را 30 تا 40‌هزار تومان افزایش دهد. به این ترتیب مبلغ یارانه‌ معیشتی سه دهک اول جامعه به 440‌هزار تومان و مبلغ یارانه‌ معیشتی شش دهک دیگر جامعه 330‌هزار تومان می‌شود. با این حساب اگر افزایش یارانه‌ معیشتی تصویب شود، یارانه معیشتی خانوارها 120 تا 160‌هزار تومان بیشتر می‌شود.

چالش دولت و مجلس برسر لایحه بودجه1402 و برنامه هفتم همچنان ادامه دارد. هیئت رئیسه مجلس معتقد است، ابتدا باید لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کنند، در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم آماده نشده است‌ و تدوین آن تا پایان سال طول می‌کشد و اگر هم لایحه برنامه به مجلس ارائه شود، حداقل شش ماه برای تصویب آن زمان لازم است. در حال حاضر لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت برای سال 1401 هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است و در اختیار هیئت رئیسه قرار دارد، اما بخش‌های مهم آن از سوی نمایندگان مجلس اطلاع رسانی شده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: بر اساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت علاوه بر اینکه به دنبال افزایش 20‌درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰‌درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد، البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود، به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده است، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.

با توجه به اظهارات ولی اسماعیلی با این حساب مبلغ یارانه‌های نقدی در سال آینده 30 تا 40‌هزار تومان افزایش خواهد داشت و مبلغ یارانه‌های سه دهک اول جامعه به 440‌هزار تومان و مبلغ یارانه شش دهک دیگر جامعه330‌هزار تومان می‌شود. با این حساب اگر افزایش یارانه‌های نقدی تصویب شود، یارانه خانوارها 120 تا 160‌هزار تومان بیشتر می‌شود. صاحبنظران معتقدند مجلس با پیشنهاد افزایش یارانه‌ها موافقت خواهد کرد چراکه با توجه به نبود بستر مناسب برای توزیع کالابرگ، بهترین راه برای کمک به معیشت خانوار افزایش یارانه نقدی است، البته پیش از این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه از یارانه 400‌هزار تومانی سال جدید خبر داده بود؛ اظهار نظری که این گمانه را تقویت می‌کرد که احتمالاً مبلغ یارانه نقدی برای همه گروه‌ها یکسان شود و 9دهک درآمدی اول جامعه هر کدام 400‌هزار تومان یارانه دریافت کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: