پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

به گزارش خبر24، در این منطقه نیروهای حافظ صلح روسیه براساس تفاهم سال ۲۰۲۰ بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان حضور دارند. در رابطه با این مساله و اهداف آذربایجان از دور جدید حملات به این منطقه ذکر چند نکته لازم است:

۱. آذربایجان هدف خود از انجام عملیات را بیرون کردن ارامنه از خان کندی اعلام کرده که در ظاهر شاید موجه باشد اما در نهان اهداف دیگری از این مساله می توان استنباط کرد.
۲. در منطقه خان کندی چیزی نزدیک به ۵ هزار نیروی حافظ صلح روسی حضور دارند که این منطقه را به عنوان یک منطقه حائل از سال ۲۰۲۰ در جهت عدم هرگونه مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان تعیین کردند. اکنون در وهله اول آذربایجان به دنبال خروج این نیروهای حافظ صلح از خان کندی است تا به طور کامل بر این منطقه مسلط شود. همان گونه که مقامات آذربایجانی نیز مطرح کردند عملیات اخیر با اطلاع روسیه صورت گرفته است.
۳. در وهله دوم باکو به دنبال الحاق این منطقه به خاک خود و به نوعی تثبیت حاکمیت خود بر این منطقه است.
۴. در وهله سوم که شاید مهمترین هدف نهان دولت آذربایجان نیز از عملیات اخیر باشد، احیای جاده آغدام- خان کندی است که باکو آن را به عنوان یک گذرگاه برای دسترسی به قره باغ به جای گذرگاه لاچین در نظر دارد. به همین علت است که ارمنستان مخالف افتتاح جاده آغدام- خان کندی است زیرا این جاده علناَ گذرگاه لاچین را از کارآیی خواهد انداخت. زیرا ارامنه قره باغ از گذرگاه لاچین امکان دسترسی به ارمنستان را دارند. به همین دلیل است که آذربایجان نیز اعلام کرده که ارامنه ساکن قره باغ یا باید به الحاق این منطقه به آذربایجان تن دهند یا منطقه قره باغ را ترک کنند.
بنابراین می توان این گونه عنوان کرد که آذربایجان با دو هدف؛ اول خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از خان کندی و دوم خارج کردن گذرگاه لاچین از مسیرهای ترانزیتی در جهت فشار بر ارامنه قره باغ، این حملات را طرح ریزی کرده است.

24-news.ir/vdcjthev8uqetxz.fsfu

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: