پایگاه خبری خانه فوتبال:

در ابتداى این نشست کریم اخوان رییس هیات مدیره انجمن ضمن قدردانى از حمایت و همراهى اعضا در سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه در طول یک سال گذشته ١٤ عضو جدید به جمع اعضاى انجمن واردکنندگان برنج ایران اضافه شدند و حالا مجموعا با ٩٣ عضو یکى از تشکل هاى تاثیرگذار در حوزه تامین امنیت غذایى کشور به شمار مى رود.

2

ما در این مدت تلاش کردیم با حمایت و همراهى اعضاى محترم هیات مدیره در مسیر حل موانع و مشکلات گام برداریم. موضوع تامین ارز و ثبت سفارش از اصلى ترین مسایل و چالش هاى انجمن در این یک سال به شمار مى رفت که رایزنى و تلاش گسترده اى در این بخش انجام شد.

3

در ادامه نشست مجمع عمومى که با حضور نماینده اتاق بازرگانى برگزار شد، گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورت‌های مالی ارائه شده و با راى گیرى از اعضاء به تصویب رسید.انتخاب بازرس اصلى و على البدل نیز در بخش پایانى مجمع در دستور کار قرار گرفت که ابوذر قلندرى بر اساس اکثریت آراى اعضا به عنوان بازرس اصلى و على اکبر آذرى به عنوان بازرس على البدل انتخاب شدند.

4

گفتنى است انجمن واردکنندگان برنج ایران به عنوان تنها انجمن رسمی مورد پذیرش اتاق بازرگانی ایران در صنعت برنج فعالیت خودش را از سال ١٣٩٢ آغاز کرده و در تامین دومین کالاى اساسى کشور و تنظیم بازار نقش مهمى بر عهده دارد.

56

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: