پایگاه خبری خانه فوتبال:

مریم زندی به عنوان یکی از عکاسان تاثیرگذار ایران در چهار دهه اخیر عکس‌های این سریال را در شستی منتشر کرده و داستان حضورش در کنار ناصر تقوایی و عوامل ساخت سریال را شرح داده.شستی در شماره دوازدهم به آلن دلون و تاثیرش بر دنیای مد و همچنین تهرانگردی در نوروز و مطلبی خواندی به قلم مجتبی جباری درباره فوتبال پرداخته.سردبیران این مجله محمد حاجی خانی و مهدی حاجی خانی هستند.خواندن شماره نوروزی شستی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

60e.ir

2

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: