پایگاه خبری خانه فوتبال:


۱)این عکس دقیقا ظهر روز ۲۲ بهمن از مقابل منزل اقای میرحسین موسوی گرفته شده است...
۲)دقیقا زمانی که رفراندوم واقعی را ملت ایران با حضور پرشکوه و مثال زدنی شون در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باشکوه تر از قبل برگزار کردند.
۳)اول صبحی میرحسین اماده شده بود برای تشریف فرمایی به مجلس موسسان خیالی خود، ولیکن با دیدن جمعیت راهپیمایی بی خیال رفراندوم و مجلس موسسان و.... شد.
۴)و مجبور شد زنگ بزنه پیک موتوری دوتا فلافل بیاره با زهرا رهنورد میل کنند.
۵)آخرشم میرحسین خطاب به رهنورد گفت: مردم اصلا گوششون بدهکار نیست. ما گفتیم قانون اساسی عوض بشه، رفراندم برگزار بشه، بدتر شد که بیشتر از همیشه اومدن تو خیابون!راهپیمایی که نرفتیم کیک و ساندیس گیرمون بیاد، زنگ زدم پیک موتوری فلافل آورده بزنیم به بدن

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: