مدیران استقلال تا این لحظه بلیت سفر به دوحه را خریداری نکرده اند و با این شرایط به نظر می رسد کنار کشیدن این تیم از…

بیشتر