ستاد عالی مقابله با کرونا اعلام کرد که مجموعه ورزشی کشور می‌توانند با رعایت استانداردهای بهداشتی امور اداری را پیگیری ک…

بیشتر