مدیریت دولتی فوتبال ما در تمام این سال‌ها سبب شده استقلال و پرسپولیس با وجود گذشت بیست دوره از لیگ حرفه‌ای ایران، هنوز…

بیشتر