پایگاه خبری خانه فوتبال:

احتمال فیکس بازی کردن نعمتی و اسدی در بازی با استقلال تاجیکستان زیاد است و یحیی احتمالا از اسدی کنار سرلک و از نعمتی کنار فرشاد فرجی بهره خواهد برد. البته مدافعان میانی پرسپولیس توانایی بازی در کناره ها را هم دارند که همین مساله دست یحیی را باز می گذارد.

با حضور اسدی و نعمتی در ترکیب اصلی پرسپولیس باید گفت کمال و سید جلال در بازی با استقلال تاجیکستان نیمکت نشین می شوند و خیلی بعید است که تا آن زمان نظر گل محمدی تغییر کند.به طور کلی یحیی امسال قصد استفاده از سید جلال را ندارد و کمال هم کار سختی برای رقابت با سرلک ملی پوش و رضا اسدی خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: