به گزارش خانه فوتبال، در‌حالی‌که احمدرضا عابدزاده این‌گونه ساندویچ‌فروشی می‌کند، بسیاری در فدراسیون فوتبال نه فوتبال می‌دانند و نه مدیریت و نمونه شاهکار‌های آنان روز‌به‌روز بیشتر دامن‌گیر فوتبال ایران می‌شود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: