به گزارش خانه فوتبال، از نظر کمیته انضباطی سپاهان حاضر نشد مقابل پرسپولیس بازی کند، بنابراین بازی سه بر صفر به نفع قرمزها شد. بعد از اعلام رای اعلام شد سپاهان یک هفته زمان دارد تا به رای صادره اعتراض کند. گویا آنها در آخرین لحظات سرانجام اعتراض زدند و پرونده به کمیته استنیاف رفته است.

سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات هم این خبر را تائید کرد و گفت به تازگی پرونده به دست قضات این کمیته رسیده است. در صورتی که استیناف هم رای کمیته انضباطی را تائید کند، سپاهان دیگر تمایلی به بردن پرونده به دادگاه عالی ورزش یعنی کاس ندارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: