به گزارش خانه فوتبال، با توجه به استعفای محمد حسن انصاری فرد از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس قرار است امروز سرپرست پست مدیر عاملی این باشگاه انتخاب و معرفی شود.

به احتمال زیاد رسولی پناه که اکنون رئیس هیئت مدیره این باشگاه است به عنوان سرپرست مدیرعاملی سرخ‌ها انتخاب می‌شود.

البته یک احتمال دیگر وجود دارد که سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس از اعصای هیئت مدیره این باشگاه نباشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: