به گزارش خانه فوتبال، در حالی که در روزهای اخیر اختلافات مدیرعامل سرخ پوشان و هیات مدیره این تیم به بیشترین حد خود رسید در نهایت محمدحسن انصاری فرد ترجیح داد تا با استعفایی از این جمع جدا شود و به این ترتیب وزارت ورزش می بایست در صورت پذیرش استعفای این مدیرعامل، مدیری دیگر را به انبوه مدیران پرسپولیس در سال های اخیر اضافه کند. 

اتفاقی که خیلی زود افتاد و یک روز پس از اعلام استعفا از سوی مدیرعامل سابق پرسپولیسی ها، نام جانشین وی از سوی وزارت خانه اعلام شد و جالب اینکه به سنت سال های اخیر باز هم از نامی به سرپرست باشگاه پرسپولیس به میان آمد و به این ترتیب چهارمین سرپرست این تیم در دهه نود معرفی شود و به این ترتیب رکوردی جاودانه را به نام خود بزند. 

در حالی که تا پیش از دهه نود، تنها یک سرپرست برای سرخ پوشان معرفی شده بود پس از آن به تناوب هرچند سال یک بار و با استعفای یک مدیرعامل، یک سرپرست در ابتدا به جای وی معرفی می شد که طبیعتا حکایت از ناپایدار بودن مدیریت داشت. 

بهروز منتقمی از شهریور 93 تا آذر 93، حمیدرضا گرشاسبی از آذر 96 تا آذر 97 و ایرج عرب از آذر 97 تا شهریور 98 سرپرست های مدیرعاملی در تیم پرسپولیس بودند و حالا با اضافه شدن مهدی رسول پناه، این تعداد مدیر موقت، به عدد 4 رسید. حالا باید دید رسول پناه به مانند سرپرستی کوتاه مدت همچون منتقمی به کار می پردازد و یا همچون حمیدرضا گرشاسبی از سرپرست های بلندمدت پرسپولیس به کار می پردازد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: