به گزارش خانه فوتبال، جادو و جنبل یکی از بحث های داغ و همیشگی فوتبال ایران است. بعضی از مربیان به گواه بازیکنان و مدیران با افرادی که جادو می کردند ارتباط داشتند و دارند.

علی دایی بین سال های 85 تا 87 سرمربی سایپا بود. در همان ایام و در دوره ای که این تیم نتیجه نمی‌گرفت شایعاتی درباره جادو کردن تیم دایی مطرح شد. ابراهیم صادقی بازیکن وقت سایپا که مهمان برنامه سلام صبح بخیر بود اما در این باره می گوید: «من چنین چیزی در سالی که قهرمان شدیم یادم نمی آید ولی این بحثی که شما مطرح کردید برای فصل بعد از آن است که دوره ای نتیجه نگرفته بودیم و این بحث ها مطرح شد.»

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: