به گزارش خانه فوتبال، اسماعیل خلیل زاده که در رشت با حال عمومی بد مواجه و بیماری او به کرونا تشخیص داده می شود، امروز با آمبولانس تهران منتقل می شود و در بیمارستان فیروزگر بستری شده است.

خبرنگار فوتبالی در تماس با بخش بستری بیماران، با یکی از عوامل بخش بستری صحبت کرد و این پرستار زحمتکش در پاسخ به خبرنگار فوتبالی، اعلام کرد که امروز خلیل زاده به بیمارستان فیروزگر منتقل شده و مشکوک به بیماری کروناست و در حال آزمایش روی او هستند

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: