درخواست فرشاد پیوس از مردم در مورد مقابله با کرونا

دانلود ویدیو

فرشاد پیوس برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.