ببینید قیچی برگردون استثنایی علیرضا جهانبخش به چلسی

دانلود ویدیو

علیرضا جهانبخش با یک سوپر گل دیدنی به هواداران برایتون یک هدیه سال نو جذاب داد تا مقابل چلسی بازنده نباشند او دومین گلزن دهه جدید لیگ جزیره نام گرفت