هواداران معترض استقلال درب را شکستند وارد باشگاه شدند

دانلود ویدیو

هواداران معترض درب باشگاه استقلال را شکستند