کیمیا علیزاده روز ۱۸ تیر سال ۹۸ جشن ازدواج خود را برگزار کرد. وی به تازگی از کشور ایران مهاجرت کرد.

بیشتر